Termékinformáció

 

ANYAGLEADÁSI TUDNIVALÓK

PANNÓNIA NYOMDA KFT. ÁLTAL ELFOGADOTT MÁSOLÓEREDETI (FÁJL) FORMÁTUMOK:

Színrebontott PostScript Level 2

(fájlkiterjesztés: PS vagy PRN)

Compozit PDF X-1a:2001 vagy composit PDF ver. 1.3

(fájlkiterjesztés: PDF)

Anyagi felelősséget, a teljes verticumban kidolgozott fájlkezelés miatt, csakis a színrebontott PostScript Level 2-ben hozott anyagokért tudunk vállalni.

Anyagleadáskor kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat:

 1. Az irkafűzött (füzet) típusú kiadványok oldalszáma mindig 4-el osztható kell legyen.
 2. A ragasztókötött kiadványok oldalszáma 2-vel osztható kell legyen.
 3. PostScript vagy PDF írásakor lehetőleg egy fájlba írjuk az összes oldalt (200-300 Mb-ig), ha ez nem lehetséges (pl. színes munkák esetén a nagy fájl méret miatt), akkor lehetőleg osztható legyen az egy fájlba kerülő oldalak száma az egy ívre kerülő oldalak számával, végső megoldásként az is elfogadható, ha minden oldal külön fájlba kerül.
 4. Irkafűzés esetén vagy egy fájlba mentsük az összes oldalt vagy minden oldalt külön fájlba.
 5. Ne mentsük egy oldal színeit külön fájlba. (Lehetetlenné teszi a montírozást.)
 6. A fájlok nevei lehetőleg egységes módon legyenek képezve (pl. újsag01-08.ps) és a fájl nevéből derüljön ki, hogy mely oldalakat tartalmazza.
 7. Célszerű az oldalszámoknál vezető nullák alkalmazása (pld: 01.ps, 02.ps… stb.), hogy a listán pl. a 12.ps ne legyen előbb mint a 7.ps .
 8. Levilágítás vagy CTP lemez megrendelés esetén, ha a megrendelőlap kitöltése hiányos, akkor az anyagot a PS/PDF file saját beállításával, rétegállásával és rácsszögállásával világítjuk le. Hibás PS-ből vagy PDF-ből eredő károkért a megrendelőt terheli anyagi felelősség.
 9. A bizalmas kezelést kérjük külön jelezze, ugyanis a Pannónia Nyomda Kft. nem vállalja a felelősséget az adathordozókért és a rajta lévő anyagokért.
 10. Ha a PS/PDF fájlban az anyag már szitára vagy ofszetre van forgatva, kérjük előre jelezze. Az ebből adódó rossz rétegállásért nem vállalunk felelősséget.
 11. PostScript Level 3 írt anyagokat nem áll módunkban fogadni.
 12. Nagyobb volumenű munkáknál minden esetben ajánlott a próbanyomat készítése és írásos jóváhagyása.
 13. Nagy méretű fájlokat nem e-mailben, hanem FTP-n, felhő (Dropbox, Onedrive, Google Drive stb.) vagy egyéb szolgáltatáson (mamultmail.com, toldacuccot.hu stb.) keresztül érdemes küldeni.
 14. Megrendeléskor a következő adatokat mindig pontosan fel kell tüntetni:
  • a kiadvány vagy munka nevét,
  • a pontos méretet,
  • a terjedelmet (belív, borító),
  • a tájolást (fekvő, álló),
  • a kívánt példányszámot,
  • a határidőt,
  • a kötészeti feldolgozásokat (stancolás, hajtás, fóliázás stb),
  • kíván-e szállítást, ha igen a szállítás pontos címét.
 15. Amennyiben a standard eljárásoktól eltérő igények vannak, azt kérjük írásos formában pontosan leírni, esetenként rajzzal és egyéb magyarázatokkal ellátni.
 16. PS írásért felelősséget nem vállalunk csakis külön eseti szerződéssel, határidő nélkül!
 17. Reklamációt egy hét elteltével – kivéve megegyezés és komoly indok esetében – nem fogadunk el (gyűjtős ügyfelek esetében a reklamáció határideje külön szerződés hiányában a számla kézbevételétől számított 5. munkanap).
 18. A Level 3-ban írt PostScript-ek miatt bekövetkező károkért a Pannónia Nyomda Kft. nem vállal felelősséget.
 19. A megrendelő vállalja, hogy a megrendelt munka árát átvételkor készpénzben, vagy bankkártyával kiegyenlíti. Különszerződéses gyűjtős vagy utólagos fizetés esetén, ha az anyagot futár vagy a megrendelő megbízottja viszi el, a megrendelő köteles az anyaggal együtt küldött elismervényt aláírni és ezen elismervényt postán vagy személyesen a Pannónia Nyomda Kft.-nek visszajuttatni.
 20. Munkát csak teljes kitöltött megrendelőlappal tudunk átvenni.
 21. Amennyiben a leadott anyag montírozást igényel, minden esetben csatoljon montírozási sémát a megrendelőlaphoz, mely tartalmazza az oldalak elhelyezkedését (oldal állása, számozása), egymáshoz való távolságát (belső és külső margók), nyomdai jeleket és – amennyiben lényeges – elhelyezkedésüket (vágójelek, hajtogató jelek, szín- és lapinformációk, színcsík stb.). Hiányos és rosszul leadott montírozási sémából adódó károkért felelősséget nem vállalunk, a megrendelő köteles a leadott sémát ellenőrizni és munkaleadáskor a megrendelést az előoldalon aláírni.
 22. A Pannónia Nyomda Kft.-től megrendelt digitális montírozás nem mentesíti a megrendelőt azon felelőssége alól, hogy a montírozást követően ellenőrizze a kész montírozott CTP lemezeket, filmeket, szalmiákot, vagy körültekintő ellenőrzést végezzen nyomtatás előtt, ill. a kötészet előtti technikai példánynál, vagy bármilyen, nyomdában használatos ellenőrzési formát alkalmazzon.

TERMÉKDÍJ

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint bizonyára értesültek róla, 2012. január 1-től jelentősen változott a termékdíj törvény, valamint 2014. január 1. újabb kiegészítésekkel egészült ki, ebből fakadóan a számlázási gyakorlat is jelentősen módosul. Például míg 2011-ben a belföldi gyártású reklámhordozó papírok (szórólapok, katalógusok, prospektusok, a vállalatot, termékeket, szolgáltatásokat népszerűsítő kiadványok, stb.) termékdíjfizetésre kötelezettje az első belföldi forgalomba hozó első vevője volt, addig 2012. január 1-től az első belföldi forgalomba hozatalnak – belföldi előállítás esetén – a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül. Magyarán a termékdíj köteles termékek termékdíját ezentúl a nyomda köteles kifizetni az állam felé. A reklámhordozó papírok esetében ez a termékdíj jelentősen emelkedett, értéke nettó 85 Ft/Kg. Csomagolóanyagok, csomagolószerek vagy csomagoló segédanyagok esetében a díj értéke nettó 19 Ft/Kg. A termékdíjat a számlán is fel kell tüntetni (a kilogrammot 2 tizedes pontossággal kell nyilvántartanunk). Az Önöket eddig terhelő termékdíj-fizetési kötelezettség pedig megszűnik a tőlünk beszerzett termékek tekintetében, továbbá ugyancsak mentesülnek a tőlünk beszerzett reklámhordozó papírok termékdíjával kapcsolatos adminisztrációs és bevallási kötelezettség terhe alól, amennyiben erről nyilatkoznak. A sablon nyilatkozatokat honlapunk „Letöltések ▪ FTP” menüpontjából, vagy itt alant lehet letölteni. A 2011. évi LXXXV. törvény szövege itt, a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szövege itt olvasható. A fent leírtakból fakadóan tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2012. január 1-től minden egyes árajánlaton ezentúl külön feltüntetjük a termékdíj értékét is, és bár tudjuk, hogy ez plusz adminisztrációval jár de ezentúl a törvénynek megfelelően, sok esetben nyilatkoztatnunk is kell az ügyfeleket a munka természetét illetően. Kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben a termékről nyilatkozik felénk, a nyilatkozatot és a terméket is csomagolóanyag esetén Csk kód (és egyéb adatok), reklámpapír esetén KT kód (és egyéb adatok) alapján 6 évig tárolnunk kell (a törvény lehetővé teszi, hogy az anyagokat elektronikusan tároljuk, magyarán minden a termékdíj hatálya alá eső terméket PDF vagy PS formátumban eltárolunk). Mint látható a termékdíj lényegében egy új adó (pld. mint az ÁFA), ráadásul ÁFA köteles tétel. Ebből fakadóan az árainkban ez a tétel nincs beépítve, hanem külön kezeljük és a számlán külön tüntetjük fel. A termékdíj eddig is létezett és többnyire a kereskedelmi láncolat végén kellett kifizetni, vagyis a végfelhasználón ez az összeg így is úgy is lecsapódott. A mostani törvény ezen a gyakorlaton annyit változtatott, hogy most zömében (mert vannak kivételek) a kereskedelmi láncolat origója (értelemszerűen a nyomdák és csomagolószer gyártók és importőrök) kell ezt az összeget az árra még pluszba rárakja, s nem a végfelhasználót kiszolgáló kereskedelmi egység. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve ez a termékdíj végig szalad az egész kereskedelmi láncolaton (amennyiben termékdíj köteles a termék). A végén a végfelhasználó ugyanúgy meg kell majd fizesse ezt a díjat mint eddig. Javasoljuk, hogy tanulmányozzák át az új termékdíj törvényt , és a végrehajtási rendelet szövegét, hogy a kötelezettségek változásáról teljes képet kapjanak, a jelen tájékoztató ugyanis nem teljes körű.

Reklámhordozó eseti nyilatkozat

Csomagolóanyag eseti nyilatkozat

A KERESKEDELEMBEN FORGALMAZOTT PAPÍRMÉRETEK ÉS AZ EZEKBŐL LEGGAZDASÁGOSABBAN LEGYÁRTHATÓ TERMÉKTÍPUSOK

Technológia okok miatt (ívfogó, kifutó stb.) a forgalmazott papírméretek eltérnek az ISO szabványú papírméretektől, ezért az alábbi táblázatban feltüntetjük azokat a papírméreteket, amiket nyomdánk a gyártás során használ, valamint tipikus alkalmazásukat. Nagyobb megrendelés esetén van lehetőség más méretű papírok beszerzésére is, de ennek mennyiségi (min. 5 tonna) korlátai vannak és beszerzési idejük is hosszabb.

Papír méret [mm] Terméktípusok
610 x 860 1 színes, kifutó nélküli „A” méretű, illetve fél oldalszám „B” méretű kiadványok (pld. 175 x 250mm, 250 x 350 mm) nyomására alkalmas papírméret
640 x 900 4 színes, ívfordítós, „A” méretű, kifutóval vett anyagok nyomására alkalmas papírméret
1000 x 700 A „B” sorozatú – Pld: B4 (végtermék vágott mérete: kb. 235 x 335 mm), B5 (végtermék vágott mérete: 165 x 235 mm) termékek nyomására alkalmas papírméret
1020 x 720 Bizonyos Magyarországon forgalmazott kreatív papírok mérete

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZOTT KÉSZEN VÁGOTT SZABVÁNY PAPÍRMÉRETEK

Méretjel BB* ISO „A” dobozolt
0 1000 x 1400
1 700 x 1000
2 500 x 700
3 350 x 500 297 x 420
4 250 x 350 210 x 297
5 175 x 250
6 125 x 175
*a hétköznapokban ezt nevezzük „B” méretnek

Egy gyönyörű videó arról ahogyan a Fibonacci számok beépülnek világunkba (többek között bizonyos papírméretek is ezen alapulnak).

KÖNYVMÉRETEK

Az alábbi táblázatban találhatóak a legelterjedtebb könyvméretek. Feltüntettük azt a nyomdai papírívméretet is amire a leggazdaságosabb módon lehet kinyomni.

Jelölés Nyers méret

(M × SZ) [mm]

Vágott méret tűréssel

(M × SZ) [mm]

Ajánlott legkisebb szedéstükör

(M × SZ) [mm]

Ajánlott legkisebb szedéstükör

(M × SZ) [ciceró*]

Papírív
A4 207 x 295 202 (-2) x 285 (-2) 153 x 216 34 x 48 A
AN20 207 x 236 202 (-2) x 226 (-2) 139 x 148 31 x 33
A5 148 x 207 142 (-2) x 197 (-2) 99 x 139 22 x 31
AK40 117 x 207 112 (-2) x 197 (-2) 67 x 135 15 x 30
AK24 104 x 195 99 (-2) x 185 (-2) 63 x 126 14 x 28
A6 103 x 147 98 (-2) x 137 (-2) 63 x 94 14 x 21
B4 248 x 346 243 (-2) x 336 (-2) 180 x 252 40 x 56 BB**
BN12 230 x 248 225 (-2) x 238 (-2) 153 x 153 34 x 34
BN5 173 x 248 168 (-2) x 238 (-2) 117 x 171 26 x 38
BN20 173 x 197 168 (-2) x 188 (-2) 112 x 121 25 x 27
BN24 172 x 166 167 (-2) x 167 (-2) 108 x 112 24 x 25
B6 124 x 173 119 (-2) x 163 (-2) 81 x 108 18 x 24
BK40 99 x 173 94 (-2) x 163 (-2) 58 x 108 13 x 24
*1 ciceró = 12 Didot pt ≈ 12,78 PostScript pt ≈ 4,512 mm

**a hétköznapokban ezt nevezzük „B” méretnek

SZEDÉSTÜKÖR

Az ajánlott szedéstükört érdemes figyelembe venni, mert az aranymetszés szabályait figyelembe véve, esztétikailag a legjobb eredményt így lehet elérni. De természetesen ettől eltérő méretű szedéstükör is alkalmazható. A könyvtervezésben az aranymetszés [(a+b)/a = a/b ≈ 1,618] szabályait követő szedéstükör mellett, még ismert a Guttenberg-féle, Fibonacci-féle és a 9-es felosztású szedéstükör is. A szedéstükör méreteit minden esetben a belső margóból kiindulva számoljuk ki.

Pannónia Nyomda Kft. - Szedéstükör
 1. aranymetszés szerinti szedéstükör
 2. aranymetszés szerinti szedéstükör
 3. Fibonacci-féle szedéstükör
 4. 9-es felosztású szedéstükör
Pannónia Nyomda Kft. - Szedéstükör magyarázat
 • b – belső margó
 • k – külső margó
 • f – felső margó
 • a – alsó margó
 • SZ – szedéstükör szélessége
 • M – szedéstükör magassága
 • OSZ – oldalszélesség
 • OM – oldalmagasság
 • o – OSZ/OM oldalarány

Gutenberg-féle szedéstükör

 • f = o x b
 • k = 2 x b
 • a = 2 x a x b

Fibonacci-féle szedéstükör

 • f = 1,5 x b
 • k = 2,5 x b
 • a = 4 x b

Aranymetszés szerinti szedéstükör

 • f = 1,7 x b
 • k = 2,4 x b
 • a = 3,4 x b

Kilences felosztású szedéstükör

 • b = OSZ / 9
 • f = OM / 9
 • k = 2 x b
 • a = 2 x f

NÉVJEGYKÁRTYA MÉRETEK

Ország Méret [mm]
EU nagy része 90 x 50
ISO A8 méret 74 x 52
Brit szigetek, Írország, Franciaország, Németország, Ausztria, Spanyolország, Belgium, Szlovénia, Portugália, Törökország 85 x 55
Ausztrália, Dánia, Új-Zéland, Norvégia, Svédország, India, Kolumbia 90 x 55
Japán 91 x 55
Kína, Hong Kong, Szingapúr, Malajzia 90 x 54
USA, Kanada 88,9 x 50,8

BORÍTÉK MÉRETEK

Az alábbi táblázatban a leggyakrabban használt borítékméreteket, valamint jellemző alkalmazásukat soroljuk fel. A borítékok, tasakok zömének létezik ablakos kialakítása is. Az ablakok helye, illetve mérete változhat, ezért amennyiben ilyen borítékra van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot pontosítás véget.

Alak/Típus Jelölés Méret

(M × SZ) [mm]

Jellemző alkalmazásuk
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték LC6

Boríték

LC6 114 × 162 Négybe hajtott A4 levelekhez
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték LA4

Boríték

LA4 110 × 220 Háromba hajtott A4 levelekhez
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték C5/C6

Boríték

C5/C6 114 × 229 Számlalevelekhez (gépi töltéssel)
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték LC5

Boríték

LC5 162 × 229 Félbe hajtott levelekhez, A5 nyomtatványokhoz
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték LC4

Boríték

LC4 229 × 334 Hajtogatás nélkül borítékolt, többlapos küldeményekhez
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték TC5

Tasak

TC5 162 × 229 Félbe hajtott levelekhez, A5 nyomtatványokhoz
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték TC4

Tasak

TC4 229 × 324 Hajtogatás nélkül borítékolt, többlapos küldeményekhez
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték TB5

Tasak

TB5 176 × 250 Azokhoz, amik nem férnek be a TC5, illetve LC5-be
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték TB4

Tasak

TB4 250 × 353 Azokhoz, amik nem férnek be a TC4, illetve LC4-be
Pannónia Nyomda Kft. - Boríték LB4

Tasak

LB4 250 × 353 Azokhoz, amik nem férnek be a TC4, illetve LC4-be

NYOMTATHATÓ FELÜLET

Technológiai okok miatt (ívfogónak [greifer] fenntartott hely, ívtovábbító görgőknek fenntartott hely stb.), nem minden esetben használható ki a teljes papírfelület. A lenti ábrákon feltüntettük azokat tudnivalókat, ami a papír legjobb kihasználhatóságához a legfontosabbak. Kérjük, hogy tervezéskor vegyék ezt figyelembe. Továbbá feltüntettük azokat a nyomdai jeleket és helyüket amiknek megléte a másolóeredetin (PS vagy PDF fájl) mindenképp kötelező.

Pannónia Nyomda Kft. - Nyomtatható felület

Legnagyobb papírméret

(PH x PSZ):

740 x 520 mm

Ez a papírméret nem teljesen nyomható de a nem nyomható felületek a végső termék részei lehetnek (pld. egy doboz alja ahova nem akarunk grafikát)

Pannónia Nyomda Kft. - Nyomtatható felület buktatással

Legnagyobb nyomható felület buktatás esetén

(NYH x NYSZ):

700 x 498 mm

Ez esetben az ívfogónak (greifer) a papír mindkét oldalán helyet kell hagyni, ezért a nyomtatható felület kisebb.

Pannónia Nyomda Kft. - Nyomtatható felület ívfordítással

Legnagyobb nyomható felület ívfordítás esetén

(NYH x NYSZ):

738 x 510 mm

Ez esetben az ívfogónak (greifer) csak a papír egyik oldalán kell helyet hagyni, ezért a nyomtatható felület ilyenkor a legnagyobb.

LEGNAGYOBB NYOMHATÓ GRAMMSÚLYÚ PAPÍROK

Heidelberg Speedmaster SM52 gépen:

kb. 500 g – max papír vastagság 0,45 mm

Heidelberg Speedmaster CD74 gépen:

kb. 500 g – max papír vastagság 0,7 mm

Egyéb nyomható papírtípusok:

 • ofszet papírok: 70-320 g
 • műnyomó papírok: 70-350 g
 • valamint kartonok, kreatív papírok, pausz,
  önátíró, cimkepapírok stb.

MÉRTÉKEGYSÉG ÁTSZÁMOLÓ

A leggyakrabban használt nyomdaipari mértékegységek

Inch konverzió:

Eredmény:

Lpc/Lpi átszámoló

Eredmény:

A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W Z Zs X Y
A, Á
Fogalom Magyarázat
Ablakos boríték Pannónia Nyomda Kft. - Ablakos borítékA boríték előoldalán a jobb, vagy bal alsó sarokban fóliával takart ablakos megoldás. Ennek köszönhetően láthatóvá válik a levélben a címzett.
ACR (Acromatic Color Removal) Színvisszavételi technika.
Additív színkeverés Pannónia Nyomda Kft. - RGBSaját fénnyel rendelkező tárgyak (fényforrások) színének előállításához additív (összeadó) színkeverést alkalmazunk, ekkor a vörös, a zöld és a kék színeket használjuk fel. Ha ezeket a színes fénysugarakat egymásra vetítjük, akkor fehér színt kapunk. Közismertebb nevén, az angol színnevek alapján (Red – vörös, Green – zöld, Blue – kék), RGB színmodellnek is nevezik.
Alak A kiadvány alakja, mely lehet álló (a hosszanti rész függőleges), vagy fekvő (a hosszanti rész vízszintes).
Alapfátyol Filmelőhívásnál a fényérzékeny réteg meg nem világított helyein az előhívás után jelentkező feketedés.
Alnyomat Szöveg alá nyomott világosabb színű homogén vagy mintás felület, ábra, fotó.
AM rács (vagy raszter) Pannónia Nyomda Kft. - AM rácsozásAmplitúdó-modulált rács, avagy a hagyományos rács. A színárnyalatokat egy állandó rács pontjainak nagysága határozza meg. Lásd még kristályrács.
ANSI (American National Standard Institute) Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal.
Aranymetszés Pannónia Nyomda Kft. - AranymetszésAz aranymetszés arányait tartalmazó formák, elrendezések nagy esztétikai értékkel bírnak. Segít meghatározni egy kiadvány részeinek az egymáshoz való viszonyát (szedéstükör mérete, képek helye, szöveg helye stb). Az aránypár számszerűen kifejezve ≈ 1,618.
Aranyozás Több eljárás ismert. A legszebb eredmény a magasnyomásos, vagy dombornyomásos eljárás adja.
ASCII (American Standard Code for Informatin Interchange) Amerikai szabvány információcserére.
ASCII karaktertábla ASCII szabványban a karakterek kódjai. Lásd itt.
Átfutási idő Az az idő (napokban, hetekben számolva), amely a kinyomandó anyag leadástól számítva a kész termék elkészítéséhez szükséges.

Ugrás fel △

B
Fogalom Magyarázat
B (angolul Brightness) világosság.
Beakasztás A könyvtest (belívek) beragasztása a táblába (keménytábla esetén) vagy a fedélbe (puhatábla esetén).
Beforgatás (ívfordítás) Pannónia Nyomda Kft. - BeforgatásA papír ugyanazon oldalának másodszori nyomtatása előtt, a papír 180°-os elforgatása. Így az alap- és az oldalillesztési pontok az ellenkező oldalra kerülnek.
Behúzás Pannónia Nyomda Kft. - BehúzásA szedett szöveg első sora beljebb kezdődik mint a szöveghasáb.
Beigazítás A példányszámnyomtatást megelőző műveletek összessége, amelyet a gépmesterek végeznek. E műveletek folyamán kerül a nyomat a pontos helyére, ill. ekkor állítják be a nyomat színét és denzitását a próbanyomással megegyezően.
Belív A könyv jelentős részét alkotó kötészetileg összetartozó egység.
Bemetszés Lásd riccelés.
Besütés A könyvtábla és a gerinc közötti bemélyítés, mely a jó nyitást teszi lehetővé.
Bígelés Pannónia Nyomda Kft. - BígelésAz a művelet amellyel a vastagabb papírok, kartonok hajtását tesszük lehetővé úgy, hogy hajtás előtt egy tompa késsel megnyomjuk az anyagot. A bígelés történhet nyomdagépen, speciális célgépen vagy a stancolással egy menetben.
Blue Angel / Der Blaue Engel Pannónia Nyomda Kft. - Blue AngelA Blue Angel (Kék Angyal) Németország hivatalos ökocímkéje. Papírtermékek tekintetében a Kék Angyalt csak 100%-os újrahasznosított termékeknél szabad használni és meghatározza a újrafelhasznált papír és a vegyszerek minőségi ismérveit.
Bőrkötés Kötészeti eljárás mely során a könyv teljes fedelét (gerincét és tábláit) bőrrel vonják be.
Brosúra Általában irkafűzéssel készült rövid terjedelmű kiadvány.
Buktatás Pannónia Nyomda Kft. - BuktatásA papírív megfordítása hátoldalának nyomtatásához úgy, hogy az alapilleszkedési pontok az ellenkező oldalra kerülnek, az oldalillesztési pont pedig a helyén marad.

Ugrás fel △

C, Cs
Fogalom Magyarázat
CAD (Computer-Aided Design) Számítógéppel segített műszaki tervezés.
CCR (Complemetary Colour Removal) Színvisszavételi technika.
Cérnafűzés Ívösszekapcsolás művelete fűzőcérnával.
CF (Coated Front) Elülső oldalon rétegzett önátírópapír (ez az alsó lap)
CFB (Coated Front and Back) Mindkét oldalon rétegzett önátírópapír (ez a közbelső lap).
CIE (Commision Internationale de l’Eclairage) Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság.
Címnegyedív A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második az üres oldal, a harmadik a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.
Címoldal Általában a könyv harmadik oldala. A címet, a szerzőt és a kiadót és/vagy emblémáját tünteti fel.
CMS (Color Management Systems) Egységes színkezelő rendszer, a kép bevitelétől a kinyomtatásáig biztosítja a színhelyességet.
CMYK Pannónia Nyomda Kft. - CMYKMásnéven négyszínnyomás. A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), „key” color amely a fekete (key, K). Nevezik szubsztraktív színkeverési módnak is.
CMYK+OG (Cyan-Magenta-Yellow-Key+Orange-Green) A Pantone Hexachrome rendszere (hatszínnyomás)
CMYK+XY Heidelberg Hexachrome rendszere.
CPP (Characters Per Pica) Karakter/pica, kulcsszám terjedelemszámításhoz.
CPU (Central Proccesing Unit) A számítógép-processzor eredeti neve.
Cromalin Színrebontott és levilágított filmekről analóg eljárással készített, a színes nyomtatás színhelyességéhez szükséges ellenőrző „nyomat”. Manapság már digitális cromalint alkalmaznak. Lásd „Proof”.
CTP (Computer To Plate) Számítógépről közvetlenül nyomólemezre történő levilágítás.
CWC (Coated Wood Containing) Fatartalmú mázolt papír.
Csúcsfény Az eredeti, ill. a tárgy területére irányított, rendszerint erős megvilágítást adó fény. Növeli a tárgy egyes kiemelkedő részleteinek csillogását.
Csúszás A pontatlan legördülésből eredő nyomtatási hiba.

Ugrás fel △

D, Dz, Dzs
Fogalom Magyarázat
DB (DataBase) Adatbázis
DD (Double Density) Dupla sűrűség
Denzitás Mind a levilágított (másolt) filmek, mind a nyomatok fedettségének mértékét jelző szám. Jele D.
Die cutting Forma stanc. Lásd stanc.
Digitális proof Digitális eljárással készített próbanyomat, színes nyomtatás színhelyességének ellenőrzésére.
DIN (Deutsches Institut für Normung) Német Szabványügyi Intézet
Direkt szín Színminta vagy Pantone-szám alapján meghatározható szín.
Diszperziós ragasztók Olyan ragasztóanyagok, amelyekben az alapanyag folyékony halmazállapotú, és ebben a másik anyag, amely szilárd halmazállapotú finoman szétoszlatott, diszpergált állapotban van. A diszperziós ragasztók mindig azzal az anyaggal hígíthatók, amely a folyékony, azaz a diszperziós közeg. A leggyakrabban alkalmazott ilyen típusú ragasztók a természetes eredetű kaucsuklatex, ill. a szintetikus alapú poli(vinil-acetát), poli(vinil-klorid), sztirol-butadién készítmények.
DM (Direkt Marketing) Közvetlen marketing
Dombornyomás Pannónia Nyomda Kft. - DombornyomásDomborvésetről vagy kliséről préseléssel készített nyomat, amelynek célja a betűk, rajzok reliefszerű kidomborítása a papír felületéből.
DPI (Dot Per Inch) Rácspontszám inchenként (1 inch = 2,54 cm)
Drótfűzés Ívek összekapcsolása fűzőkapcsok átütésével. Az átütések számának meghatározását az MSZ 5602-67 tartalmazza. Változatai: irkafűzés, tömbfűzés, drótgázsi.
DTP (DeskTop Publishing) Számítógépes kiadványszerkesztés
Duplex nyomtatás Két szín nyomás.

Ugrás fel △

E, É
Fogalom Magyarázat
EAN Code (European Article Number Code) Egységes európai vonalkód rendszer.
Egalizálás (kerning) Pannónia Nyomda Kft. - KerningA szomszédos betűk közötti távolság kiegyenlítése , úgy, hogy a szókép optikailag és esztétikailag megfelelő legyen. Kiemelten fontos a szerepe nagy betűfokozatok szedésénél, illetve kiemelt szerepű soroknál, ill. szövegeknél. (Könyv v. brosúra címfelirat, plakát címe szövege stb.)
Egészvászon kötés A könyvtábla elemeit (táblalemez, gerinclemez) összefüggő könyvkötészeti vászon borítja, tartja össze.
Élmetszés A körbevágott könyvtest oldalait vagy a vágásban, vagy a lábban, vagy a fejben vagy akár mindhárom oldalon színezik.
Élőfej (fejléc) A szedéstükör élén a szövegfolyamtól léniával vagy üres felülettel elválasztott információs terület. Jellegzetes megoldása lexikonoknak, enciklopédiáknak, szótáraknak, tudományos kiadványoknak, nem ritkán irodalmi kiadványoknak is.
Élőláb (lábléc) A szövegoldal alján elhelyezkedő szövegsor, mely információt adhat a kiadvány egészéről (cím, szerző stb.) és az adott oldalon tárgyalt aktuális információtartalomról (fejezetcím, aktuális alcím stb.) Az élőláb része lehet megfelelően alkalmazott lénia, vagy az oldalszám is.
Előzék Keménytáblás könyveknél a könyvtestet a táblához rögzítő – a belíveknél magasabb grammsúlyú (rendszerint 120-150 grammos) papírból készülő, általában nyomatlan – lappár.
Előzéklap Keménytáblás könyveknél az előzéklap (béléspapír) köti össze a könyvtestet a táblával. Anyaga rendszerint 120-150 g/m2-es papír. Készülhet nyomot, ill. nyomatlan kivitelben.
Envelope Angolból: védőborító.
EOL (End Of Line) Sorvég.
Eresz A könyv jó nyithatóságának biztosítása és tartósságának növelése érdekében a gerinccel párhuzamosan kialakított nyitási vonal.
Eselék Méretre vágáskor keletkező papírhulladék (papírcsík).
EU Flower, Ecolabel Az EU Flower (EU Virág) az Európai Unió hivatalos környezetvédelmi címkéje. Mind friss rostból, mind újrahasznosított rostból készült termékekre alkalmazható. Meghatározza a kritériumokat a károsanyag-kibocsátásra, az energiafelhasználásra, a nyersanyagok eredetére és egyes vegyszerekre vonatkozóan.
EUR Az euró hivatalos rövidítése.

Ugrás fel △

F
Fogalom Magyarázat
Falcosodás Ráncosodás.
Fattyúsor Tördelési hiba. Akkor beszélünk fattyúsor keletkezéséről, ha a fejezet kimenetsora átcsúszik a következő oldal tetején, vagy az új bekezdés az oldal alján kezdődik el. A számítógépes tördelőprogramok keletkezését (megfelelő beállítás esetén) jelzik, vagy automatikusan kontrol alatt tartják.
Fedél Puhafedelű (más néven kartonált) könyvek – 180-300 közötti grammos kartonból készülő, többnyire nyomott és felületkezelt – borítója.
Fejléc Lásd élőfej.
Felelős kiadó Az a személy, aki a kiadásért a jogi felelőséget vállalja. Neve a kolofonban kerül kinyomtatásra.
Felelős szerkesztő Ő tartozik a szakmai felelőséggel a kiadvány minőségéért, a műben szereplő adatok valódiságáért, ő konzultál a szerző(k)vel. Általában a kiadó belső munkatársa.
Felületkezelés Fóliázás, lakkozás: meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.
Fémfóliázás A kiadvány fedelének egyes elemeit (például: szerző nevét, a mű címét vagy egy emblémát) élénk színű fémfóliával préselik be a fedélbe.
Flekk Homogénen nyomott oldal.
FM-rács Lásd kristályrács.
Fólianyomás Táblanyomási eljárás. A nyomóforma képét melegpréseléssel, színt adó festék- vagy fémfólia alkalmazásával viszik át a könyvtáblára.
Fóliázás Papírlap bevonása műanyag fóliával, ami védi a papírt a környezeti hatásoktól és növeli a színmélységet.
Font Betűtípus.
Formalakkozás Felületkezelés az oldalnak csak egyes, meghatározott részein.
FSC tanusítás Pannónia Nyomda Kft. - FSC tanusítványAz FSC címke, amelyet a Forest Stewardship Council (Erdőgazdálkodási Tanács) vezetett be, biztosítékot nyújt arra vonatkozóan, hogy a termékek faalapú nyersanyagai az FSC szabvány szerinti felelős erdőgazdálkodásból származnak vagy megfelelnek az FSC Chain-Of-Custody (Ellenőrzési Láncolat) szabványának.
FTP (File Transfer Protocol) Szabványgyűjtemény, mely lehetővé teszi a hálózaton lévő számítógépek közötti fájltovábbítást.
Függelék Egy könyvnek a főszöveget követő, azt kiegészítő része. Általában statisztikákat, táblázatokat, vagy egyéb – a főszövegben terjedelmességük miatt nehezen elhelyezhető – szövegeket, dokumentumokat tartalmaz.
Fül A védőborító, illetve a kartonfedél behajtott része. Fotó, életrajz, tartalmi összefoglaló, ár, vonalkód, stb. kerülhet rá.
Fülszöveg A fülszöveg, a visszahajtott fülre nyomtatott a kiadvánnyal, annak szerzőjével kapcsolatos rövid írás.
Füzet Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött kiadvány. Még mondják brosúrának.
FWA (Fluorescent Whitening Agent) Optikai fehérítő.

Ugrás fel △

G, Gy
Fogalom Magyarázat
Gázsi Fűzőszövet.
GCR (Gray Component Replacement) Színvisszavételi technika.
Gerinc A kiadvány ragasztott oldala. Könyv esetén a szerző nevét, a címét, a kötetszámot és/vagy a kiadó emblémáját szokás feltüntetni rajta. Folyóirat esetén általában a cím, évfolyam, megjelenési szám kerül rá.
Gerinccím A könyv, vagy időszaki kiadvány gerincén elhelyezett cím. Magyarországon a gerinccím alulról felfelé tart.
Gerincgömbölyítés A könyvtestgerinc enyhe ívelésének kialakítása.
Gerincmarás Hajtogatott ívekből álló könyvcsomag gerincének lemarása, a felület előkészítése (érdesítése) ragasztókötéshez.
Gerincnyílás A könyvtábla táblalemezei és hátlemeze közötti távolság. A gerincnyílás méretére vonatkozó előírásokat az MSZ 5602-67 tartalmazza.
Gerinccsík Könyvtestek gerincére felragasztott, a gerincet erősítő papírcsík.
Göngyölt hajtás A bekötött melléklet kétszer vagy többször a kötés felé hajtott.
Grammsúly A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik.
Greifer (ívfogó) Pannónia Nyomda Kft. - Ívfogó (greifer)Az a szerkezet ami a papírívet megfogja és továbbítja a nyomdagépben. Erre a területre nem lehet nyomni, mérete ívfordítás alkalmazásával 9 mm, vagy buktatás esetén 2 x 9 mm az ív két oldalán.
Grízes nyomat Nyomtatási hiba; az árnyalatos kép- és tónusfelületeken foltok, egymás mellett szabálytalanul elhelyezkedő szemcsék jelennek meg.
GUI (Graphics User Interface) Grafikus felhasználói felület.

Ugrás fel △

H
Fogalom Magyarázat
HDD (Hard Disc Drive) Merevlemez meghajtó, közkeletű nevén winchester.
HE (Hue Error) Színezeti hiba.
HF (High Frequency) Magas frekvencia.
Hibajegyzék Különálló lap, amelyen a kiadvány nyomtatási hibáinak helyesbítése található. A könyv eredeti vagy újabb kiadásakor mellékelik a könyvhöz, egyes esetekben bekötik, máskor csak behúzzák a kiadványba.
HI-RES (High Resolution) Nagy felbontás (felbontóképességű).
Hozzalék Előre bekalkulál anyagtöbblet, amely egy adott példányszámú munka előkészítése során – az esetleges selejtképződés miatt – szükséges.
HQ (High Quality) Magas minőség.
HQS (High Quality Screening) Magas minőségű rácsozás.
HR (Human Resources) Munkaügy.
HSB (Hue, Saturation, Brightness) Színezetre, telítettségre, világosságra épülő színrendszer rövidítése.
HSL (Hue, Saturation, Lightness) Színrendszer mely majdnem azonos a HSB-vel.
HT (Halftone) Autótípia (rácsozás).
Hullámosodás Papírhullámosság.
Húzójel A papír berakási oldalán az oldalmérték magasságában elhelyezett egy mm vastag, legalább két cm hosszú vonal a szereléken, amely úgy van elhelyezve, hogy a papír szélét jelző vonalat pontosan hosszában felezze. Így, ha az oldalmérték nem húz be, akkor a jel a papírról lemarad és az ívoszlop szélén nem jelenik meg. Ez figyelmezteti a gépmestert menet közben, hogy az oldalmérték nem működik rendesen.
HVC (Hue, Value, Chroma) Színrendszer mely majdnem azonos a HSB-vel.

Ugrás fel △

I, Í
Fogalom Magyarázat
I/O (Input/Output) Bemeneti és kimeneti egység.
ICR (Integrated Color Removal) Színvisszavételi technika
IMAP (Internet Message Access Protocol) Egy alkalmazásrétegbeli protokoll, amely segítségével a elektronikus leveleinkhez férhetünk hozzá. Ez és a POP3 szabvány a legelterjedtebb.
Impresszum (kolofon) A kiadvány megjelentetőiről információt közlő rész. Tartalmazza a legfontosabb adatokat a szerzőről, szerkesztőről, kiadóról, a terjesztőről illetve a nyomtatást végző nyomdáról, stb. Minden nyomdai anyag törvény által kötelezően előírt része.
Imprimatura Nyomás engedélyezése, jóváhagyása.
IN. (Inch) Mértékegység; az angol hüvely (1 inch=2,54 cm).
IP-ADDRESS (Internet Protocol address) Egyedi hálózati azonosító, mely a számítógépek beazonosítására szolgál.
IR (InfraRed) Infravörös sugárzás.
Irkafűzés Az összehordott és félbehajtott íveket drótkapoccsal fűzik össze. Brosúrák, kis terjedelmű kiadványok kötészeti módszere.
ISBN (Integrated Standard Book Number) Könyvek nemzetközi azonosító száma.
ISO (International Organization for Standardization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.
ISO 14000 – Environmental management Az ISO 14000 (Környezetközpontú Irányítási Rendszer) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által létrehozott szabványrendszer, melynek fő célja a szervezetek környezetvédelmi szempontból káros hatásainak csökkentése és környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítása.
ISSN (International Standard Serial Number) Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.
Isteni arány Lásd aranymetszés.
Ívfogó Lásd greifer.

Ugrás fel △

J
Fogalom Magyarázat
JIS (Japanese Industrial Standard) Japán ipari szabvány.
JPG, JPEG (Joint Photographie Experts Group) Színes képek, grafikus dokumentumok tárolására és átvitelére kialakított szabvány. Egyaránt alkalmas RGB, ill. CMYK képek tárolására. Nagy hátránya, hogy a veszteséges tömörítés miatt csökken a kép minősége. Nyomdai felhasználásra korlátozottan alkalmas.
Juxta Kereskedelmi, ügyviteli nyomtatványok, tömbök, garnitúrák gyűjtőneve.

Ugrás fel △

K
Fogalom Magyarázat
Kartonált könyv Papírkartonnal borított puhafedeles könyv. Angolul paperback.
Kasírozás Ha a könyvtestgerincre papírt ragasztunk, kasírozásról beszélünk. Kis ívterjedelmű könyvtestek esetén csak kasírozást végzünk, nagy ívterjedelem esetén hüvelyezzük a könyvtest gerincét.
KCMS (Kodak Color Management System) A Kodak cég által kifejlesztett színkezelő rendszer.
Keménytáblás könyv Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 – 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy borborítással.
Kereszthajtás Pannónia Nyomda Kft. - KereszthajtásA kétszer (egymáshoz képest keresztben) meghajtott ív, amely 8 oldalas terméket eredményez.
Kerning Lásd egalizálás.
Két hosszanti (paralel) hajtás Pannónia Nyomda Kft. - Két párhuzamos hajtásAz papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott azaz oltárhajtás) vagy harmonika (leporelló azaz Z-hajtás).
Kifutó Ha a körülvágott kiadványban a képek (tónusok) a vágás vonaláig érnek nevezzük kifutónak. Mivel a vágás pontatlansága milliméter nagyságrendű, ha azt akarjuk, hogy a körülvágás mentén nem maradjon fehér szegély akkor a képet (tónust) a lapszéleken legalább 3-3 mm-t kell hagyni kifutni. Oldalpároknál fontos figyelni arra, hogy a kifutó csak a margók irányába nyúljon túl a laphatáron.
Kilövés Nyomtatás előtt, (pld. montírozás vagy számítógépes film/lemez levilágítás során) a kiadvány oldalainak olyan elrendezése, hogy azok a kinyomott ív hajtogatása után megfelelő oldalsorrendbe és pozícióba kerüljenek.
Kivágás, stancolás Egy kivágóforma (stancaforma) elkészítésével, a magasnyomás módjára végzik. A kivágóforma szükség esetén egyúttal a hajlítóéleket is tartalmazhatja.
Klöffölés Pannónia Nyomda Kft. - KlöffölésHasonlít a stancolásra, de az egyedileg készített késformával (klöffölő stanccal) több ívet (tömböt) vágnak egyszerre a kívánt formára.
Kollacionáló jelek Pannónia Nyomda Kft. - Kollacionáló jelekAz összehordott ívek gerincén elhelyezett jelek, amik megkönnyítik az összehordást, illetve az összehordott ívek ellenőrzését.
Kolofon A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és a nyomda főbb adatait tartalmazza.
Könyvjelzőszalag A sapka és az oromszegő közé ragasztott szalag. Színe többnyire megegyezek az oromszegő színével.
Kötelespéldány A kiadók az általuk elkészített kiadványokból az arra jogosult könyvtárnak kötelesek megfelelő számú példányt (ingyenesen) beszolgáltatni. (törvényi szabályozása: műv. Miniszter 17/1986. (VILI. 20.) sz. rendelet és a hozzá csatlakozó 7001/1986. sz. irányelv)
Kristályrács Pannónia Nyomda Kft. - FM rácsozás (kristályrács vagy sztochasztikus rács)Olyan raszterrács, amely ellentétben a hagyományos, meghatározott rácspont-alakzattal és rácsfrekvenciával rendelkező AM (amplitúdó-modulált) raszterrel, nem rendelkezik vizuálisan felismerhető struktúrával, hanem a kitöltési arányt az elemi kis pontok (angolul: micro-dots) véletlenszerű, szórt elrendezése adja meg.
Kvirt Négyzet.

Ugrás fel △

L, Ly
Fogalom Magyarázat
L (Lightness) Fénysűrűség.
Lábléc Lásd élőláb.
Lakkozás A lakkozást általában borítókon alkalmazzák a felület tartósságának vagy esztétikusságának növelésére. Például formalakk használatával a nyomtatott fotókat realisztikusabbá lehet tenni. Ehhez külön filmet kell készíteni és a nyomdagép lakkozóműve utolsó színként rányomja a megfelelő felületre a lakkot.
LAN (Local Area Network) Helyi hálózat.
LCD (Liquid Cristal Display) Folyadékkristályos kijelző.
LCH (Luminance, Chroma, Hue) Színrendszer mely majdnem azonos a HSB-vel.
LED (Light Emitting Diode) Fénykibocsátó dióda.
Lehúzódás Az a jelenség, amikor a friss, még meg nem száradt nyomat felületéről a nyomdafesték a következő ív hátoldalára tapad.
Leporelló Harmonikaszerűen összehajtott lapokból álló szétnyitható kiadvány.
Leporellóhajtás Olyan párhuzamos hajtások, amelyek párosával kerülnek egy lap azonos oldalára.
LPI (Line Per Inch) Vonalszám inchenként (1 inch = 2,54 cm).
LWC (LightWeight Ccoated) Kis négyzetméter-tömegű mázolt papír.

Ugrás fel △

M
Fogalom Magyarázat
MB Megabájt ( 1 bájt = 8 bit)
Merített papír Valódi, kézzel merített papírt csak ritka, különleges nyomtatványok: névjegyek, meghívók, oklevelek céljára készítenek. Anyaga a legjobb minőségű cellulóz. A merített papírt valódi vízjellel gyártják. A merített ívek széle egyenlőtlen csipkézett, felülete érdes vagy fénytelenül simított. Íróképessége, valamint nyomtathatósága kiváló.
MFC (Machine Finished Coated) Gépsima mázolt papír.
MFP (Machine Finished Pigmented) Gépsima pigmentált papír.
MG (Machine Glazed) Egyoldali fényezett papír.
Moáré Az egymással fedésbe kerülő rácsmintázatok interferencia jelensége, mely során egy nemkívánatos ismétlődő mintázat alakul ki. A moáré jelenség miatt okoz nehézséget a már egyszer rácsbontott eredetik újraszkennelése.
MS (Manuscript) Kézirat.
Mutáció Olyan nyomdaipari termék, amelyben a szöveg változik, de a többi grafikai elem állandó.
Műnyomó papír Krétázott, simított papír – főleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes. Mindkét oldalon mázolt papír.
MWC (Medium Weight Coated) Közepese négyzetméter-tömegű mázolt papír.

Ugrás fel △

N, Ny
Fogalom Magyarázat
NCS (Natural Colour System) Svéd színrendszer szabvány.
Négyszínnyomás Lásd CMYK.
NF (Norme Française) Francia szabvány.
Nordic Swan Pannónia Nyomda Kft. - Nordic SwanA Nordic Swan (Északi Hattyú), amelyet a skandináv miniszterek tanácsa vezetett be, átfogó környezetvédelmi címke, amely mind friss rostból, mind újrahasznosított rostból készült termékekre alkalmazható. Meghatározza a kritériumokat a károsanyag-kibocsátásra, az energiafelhasználásra, a nyersanyagok eredetére és egyes vegyszerekre vonatkozóan. Lásd www.nordic-ecolabel.org
Nyomdai ív A terjedelemszámítás egysége, 16 nyomtatott oldal, a könyv formátumától függetlenül.

Ugrás fel △

O, Ó, Ö, Ő
Fogalom Magyarázat
O/N (Overnight) Napi 24 órás.
OBC (Outside Back Cover) Hátsó borító.
OCR (Optical Character Recognition) Optikai karakterfelismerés.
OEM (Original Equipment Manufacturer) Eredetikészülék-gyártó.
Ofszetpapír Enyhén simított, natúr és felületkezelt kivitelben 80-140 g/m2 tömeghatárok között, íves és tekercs kiszerelésben gyártott elsődlegesen ofszet nyomtatási technológiában felhasznált papírok általános elnevezése. Követelmény a mérettartósság és az illesztőképesség (passzerképesség).
Oltárhajtás Pannónia Nyomda Kft. - OltárhajtásKétszer (dupla ajtószerűen) szembehajtott papírív.
Oromszegő A keménytáblás könyvtest gerincének fej-és lábrészére ragasztott textilcsík.
OSS (Open Source Software) Szabad szoftver.
ÖNORM (Österreichische Norm) Osztrák szabvány.
Összehordás Kötészeti művelet, amikor a kinyomott (összehajtott) íveket, a lapszámozásnak megfelelő sorrendbe rakják. Történhet géppel vagy kézi munkával.

Ugrás fel △

P
Fogalom Magyarázat
Pagina Oldalszámozás, melyet a kiadványszerkesztő programok, ha megadjuk, automatikusan generálnak a beállításnak megfelelően.
Papírméret (ISO papírméret) Technológiai okok miatt a nyomdák az ISO 216 szabványban meghatározott papírméretektől eltérő papírokat is szoktak használni (lásd „Papírméretek” menüpontot). AzZ ISO 216 szabványra alapuló papírméretek 1:√2 azaz 1:1,4142 arányhoz igazodnak, mint ahogy a lenti ábra szemlélteti.
A legelterjedtebb papírméreteket az alábbi táblázatban összegeztük.

ISO A
Méretjel Méretek (H x SZ) [mm]
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
BB*
Méretjel Méretek (H x SZ) [mm]
B0 1000 x 1400
B1 700 x 1000
B2 500 x 700
B3 350 x 500
B4 250 x 350
B5 175 x 250
B6 125 x 175
* Mivel elterjedtebb a hétköznapokban ezt nevezzük „B” méretnek
ISO B
Méretjel Méretek (H x SZ) [mm]
B0 1000 x 1414
B1 707 x 1000
B2 500 x 707
B3 353 x 500
B4 250 x 353
B5 176 x 250
B6 125 x 176
ISO C
Méretjel Méretek (H x SZ) [mm]
C0 917 x 1297
C1 648 x 917
C2 458 x 648
C3 324 x 458
C4 229 x 324
C5 162 x 229
C6 114 x 162
FR**
Méretjel Méretek (H x SZ) [mm]
C0 780 x 1040
C1 520 x 780
C2 390 x 520
C3 260 x 390
C4 195 x 260
C5 130 x 195
C6 97 x 130
** Francia sorozat (Magyarországon kevésbé elterjedt)
Paperback Lásd „Kartonált könyv”.
Paraszthajszál 1,5 pontos térköz.
Passzerhiba Pannónia Nyomda Kft. - PasszerhibaNyomaton észlelhető hiba, mikor a 4 alapszín nem fedi le teljesen egymást.
PDF (Portable Documentum Format) Az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum, amelyet a nyomdaiparban széles körben használnak.
PE Polietilén.
PEFC Pannónia Nyomda Kft. - PEFCA PEFC címke, amelyet a Programme for Endorsement of Forest Certification (Erdőtanúsítást Előmozdító Program) vezetett be, igazolja, hogy a termékek faalapú nyersanyagai a PEFC rendszere szerint tanúsított erdőből származnak vagy megfelelnek a PEFC Chain-Of-Custody (Ellenőrzési Láncolat) szabványának.
Perforáló-gép Lásd sorlyukasztó-gép.
PMS (Pantone Maching System) Pantone színegyeztető rendszer.
POP3 (Post Office Protocol version 3) Egy alkalmazás szintű protokoll, melynek segítségével az e-mail kliensek egy meglévő TCP/IP kapcsolaton keresztül letölthetik az elektronikus leveleket a kiszolgálóról. Lásd még „IMAP”
PP Polipropilén.
PPD (PostScript Printer Description) A PostScript nyomtató jellemzőinek leírását tartalmazza.
PPI (Page Per Inch vagy Pixel Per Inch) Lap per inch (1 inch = 2,54 cm) vagy pixel per inch, általában a szkennereknél használják.
PPM (Page Per Minute) Oldal per perc.
Prégelés Olyan eljárás, melynek során a papírba (jellemzően könyvek borítójába, névjegyekbe stb.) betűket, vonalas ábrákat préselnek. Ha fém, vagy színes fóliát használnak hozzá (a betűket ezen keresztül nyomják a borítóra), akkor a betűk fémszínűek ill. színesek lesznek.
Proof Színminta (u.a. mint a cromalin).
PS (PostScript) Eszközfüggetlen lapleíró nyelv, a nyomdaipar kvázi szabványként alkalmazza.
PVC Poli-vinil-klorid.

Ugrás fel △

Q
Fogalom Magyarázat
QA (Quality Assurance) Minőségbiztosítás.
QC (Quality Control) Minőségszabályozás.
QM (Quality Management) Minőségirányítás.

Ugrás fel △

R
Fogalom Magyarázat
Ragasztókötés A könyvtest oldalainak valamilyen ragasztási eljárással a könyvfedélhez való rögzítése.
Recycled A Recycled (újrahasznosított) kifejezés arra utal, hogy a gyártáshoz újrahasznosított rostot használtak. A felhasznált újrahasznosított rostok százalékaránya az illető termék leírásában van feltüntetve.
Retusálás Képjavítás, képtisztítás.
RGB (Red, Green, Blue) Az additív színingerkeverés alapszínei: vörös, zöld, kék (pld. színes monitorok, TV-k).
RH (Relative Humidity) Relatív légnedvesség.
Riccelés, ritzelés Pannónia Nyomda Kft. - RiccelésKarton, lemez hajlítását elősegítő bevágás, amely az anyag keresztmetszetének csak kb. a feléig hatol. Ugyanazt a célt szolgálja, mint a hajlítóélezés, de vastagabb anyagokhoz ez inkább megfelel. Továbbá, a kivágásnak az öntapadó anyagoknál használatos módja, amikor a kivágóélek csupán a papírt vagy fóliát vágják át a szilikonos hordozóig, de a hordozó egyben marad.
RIP (Raster Image Proccesor) Rácsképfeldolgozó egység.
Rizsma 1000 ív.

Ugrás fel △

S, Sz
Fogalom Magyarázat
S+W (Schön- und Wieder) Elő- és hátoldal nyomtatás (németből).
SC (Small Capital) Kiskapitális betű.
Schöndruck Németből: előnyomás.
Scoring Angolból: riccelés.
SID (Solid Ink Density) Tónusdenzitás.
Sorlyukasztó-gép Pannónia Nyomda Kft. - PerforálásFeldolgozástechnikai kikészítési jellegű folyamatot megvalósító gép, amely az egyes nyomtatványok lapjainak szakítószilárdságát adott irányban lyukasztás útján csökkenti, a könnyebb letéphetőség érdekében.
Stancolás Pannónia Nyomda Kft. - StancolásSpeciális egyedileg készített késformával (stanccal) a nyomatot (1 ívet) a kívánt formára vághatják, illetve kívánt részek belőle kivághatók. Körülbelül úgy működik mint a pogácsa szaggatás. Felhasználási terület: egyenes vonalú vágástól eltérő, speciális alakú címkék, nyomtatványok, lyukak.
STP (Surface Treated Paper) Felületkezelt papír.
Szálfelsütés Keménytáblás könyveknél minden esetben, puhatáblánál igényesebb kiadványoknál alkalmazott kötészeti könyvtest-képzési eljárás.
Szálirány A felvágott papírív oldalaránya és a gyártási irány viszonya. A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál- vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is befolyásolja. Lehet hossz és keresztszálirány.
Szedéstükör A kiadvány oldalainak a margók által határolt területe, ahol a szedett szöveg, illusztráció elhelyezkedik. Az élőfej a szedéstükrön belül, az oldalszámok azon kívül helyezkednek el.
Szennycímoldal A borítólap és a belső címlap között elhelyezkedő oldal, amely többnyire csak a könyv címét tartalmazza.
Színrebontás A színkivonat-készítés művelete.
Színvisszavétel (lásd még UCR) Sötét színeknél a színes alapfestékek kitöltési arányának csökkentése különböző fokozatban és ezen alapfestékek alkotta feketetartalom pótlása fekete festékkel, oly módon, hogy az összes kitöltési arány ne haladja meg a 240-260%-ot. Célja elsősorban a festékleemelési viszonyok javítása, a lehúzódás elkerülése, másodsorban pedig festékmegtakarítást is eredményezhet.
Sztochasztikus rács Lásd kristályrács.
Szubtraktív színkeverés Pannónia Nyomda Kft. - Szubsztraktív (CMYK) színkeverésA szubtraktív (kivonó) színkeverés akkor áll elő, ha egy széles frekvenciatartományban sugárzó – pl. fehér – fényforrás fényéből valamilyen módon „kivonunk” bizonyos tartományokat. Ez a kivonás a legtöbbször magától megtörténik, amikor a fényforrás fénye a tárgyakról visszaverődik, vagy rajtuk áthalad. A nyomdászatban a szubtraktív színkeverés alapszínei a ciánkék, a bíbor és a sárga. A negyedik színre (angolul „key” color – kulcs szín) azért van szükség mert ezzel kompenzálják azt a tényt, hogy a három alapszín összekeveréséből nem lehet 100% feketét elérni, ugyanis a festékek nem tiszta „színt” tartalmaznak, azaz például a bíbor nem tiszta bíbor, hanem tartalmaz egy kicsi sárgát és egy kicsi ciánkéket is. Kulcs színnek a feketét használják. Az angol színnevek alapján (Cyan -ciánkék, Magenta – bíbor, Yellow – sárga, Key – kulcs szín: fekete), közismertebb nevén CMYK színmodellnek is nevezik.

Ugrás fel △

T, Ty
Fogalom Magyarázat
T4S (Trimmed Four Sides) Körbevágott rizsma, vagy kiadvány.
Tábla Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy borborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.
Táblaborító Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír, vászon, műbor, stb.
TCP (Transmission Control Protocol) Az internet gerincét alkotó TCP/IP protokollcsalád egyik fő protokollja.
Terjedelem A kiadvány összes számozott oldalának mennyisége.
TIC (Total Ink Covarege) Összkitöltési arány (négyszínnyomásnál).
TIFF (Tagged Image File Format) Képek, nem vektoros grafikák állományformátuma. Egyaránt alkalmas CMYK és RGB rendszerű képek tárolására. Veszteségmentes tömörítést is lehet benne alkalmazni, ezáltal a fájlméret kisebb lesz. Az egyik legelterjedtebb és legjobban használható képi formátum a nyomdaiparban. Jellemzeő fájlkiterjesztés: .tif, .tiff.

Ugrás fel △

U, Ú, Ü, Ű
Fogalom Magyarázat
UCA (Undercolor Addition) Kromatikus alapszínek visszahelyezése.
UCR (Undercolor Removal) Színvisszavétel, csak az akromatikus, ill. közel akromatikus színek tartományában.
UV (UltraViolet) Ultraibolya.
UWC (Uncoated Wood Containing) Mázolatlan fatartalmú papír.
UWF (Uncoated WoodFree) Mázolatlan famentes papír.

Ugrás fel △

V, W
Fogalom Magyarázat
Vágójel A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét.
Vágott méret A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése.
Vákát oldal Dombornyomás papírba. Általában keményebb kartonokba, papírlemezekbe nyomnak domború vagy homorú felületet (pl.: könyvborító, mappa, meghívók stb…).
Ványolás Könyvboríték vagy egyéb kartonból készült termék nyitási éleinek kialakítása, az élvonalaknak megfelelő keskeny vályú préselésével.
Vasalt sarok Különleges kötészeti megoldás, mikor egy borító sarkait fémmel védik.
Védőborító A kötéstáblát védő, de azzal fizikailag nem összetartozó, rendszerint nyomott lap. Grafikai megjelenése kiemelten fontos a könyv esztétikai összképe szempontjából.
Vektoros grafika Olyan rajzok, melyek matematikailag leírva tárolódnak az állományokba. Pl.: . cdr ( CorelDraw ) , .ai ( Adobe Illustrator ), .svg (Scalable Vector Graphic)
Vízjel A papírgyártáskor a papírba elhelyezett (például: márka, cég) jel, mely a papíron fény felé átnézve látható.
VLF (Very Large Format) Különösen nagy méret.
Volumenizált papír Papírgyári eljárással könnyített (laza rostszerkezetu) papírok, melyek vastagabbak a vele azonos grammsúlyú papíroknál.
Vonalkód Lézertechnikával olvasható, vonalakból álló jelsorozat. A vonalkód a termék EAN kódját jeleníti meg. Az ISBN vagy ISSN számmal ellátott termékek (könyvek, periodikák, stb.) EAN kódját az ISBN, illetve az ISSN számból kell képezni.
VRL (Visible Red Laser) Látható vörös lézer.
Werk Színes nyomógép nyomtató egysége. Ahány szín nyomására alkalmas a gép, annyi werkes.
WF (WoodFree) Famentes papír.
WFC (Wood Free Coated) Famentes mázolt papír.
Wiederdruck Az egyik oldalon már megnyomtatott papír másik oldalára való nyomtatás.
Winkel Sorjázó.
WYSIWYG (What You See Is What You Get) „Amit látsz azt fogod kapni”. Általában a proof vagy a DTP programoknál használatos fogalom.

Ugrás fel △

Z, Zs, X, Y
Fogalom Magyarázat
Z-hajtás Pannónia Nyomda Kft. - Z-hajtásKét párhuzamos hajtás mentén harmonikaszerűen hajtott ív.
Zsugorfóliázás A nyomdai késztermék egységkötegeinek fóliába való csomagolása.


Forrás:

 • Dr. Shultz, Dr. Endrédy: Képletek-táblázatok nyomdászok számára, Budapest, 1993.
 • Dr. Shultz, Dr. Endrédy: Rövidítések A-tól Z-ig – 3. bővített, átdolgozott kiadás, Nyomdavilág, Budapest, 1999.
 • Szántó Tibor: Könyvtervezés, Kossuth Nyomda, Budapest, 1988.
 • Wikipédia: www.wikipedia.org, hu.wikipedia.org
 • www.magyarnyomdasz.hu
 • Egyéb internetes fórumok


A régi honlap itt található.