Adatvédelmi irányelvek

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Pannónia Nyomda Kft, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a:

Pannónia Nyomda Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-948218
Adószám: 22996747-2-41

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Pannónia Nyomda Kft.-vel az info@pannonianyomda.hu címen.

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Pannónia Nyomda Kft. e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, sütik – amennyiben alkalmazunk ilyent -, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)
Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy
– tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, akcióinkról;
– számlázáshoz a kötelező adatokat a számlán feltüntessük;
– a munka elkészültéről, értesíteni tudjuk Önt;
– továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Pannónia Nyomda Kft.-vel kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

2. Milyen módon garantálja a Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

A Pannónia Nyomda Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Pannónia Nyomda Kft. munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.

3. Milyen célokra használja fel a Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Pannónia Nyomda Kft. azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat (pld. számlázás, hírlevélküldés, értesítés munka elkészültéről), valamint a Pannónia Nyomda Kft. marketingtevékenysége céljából. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk.

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatait?

A Pannónia Nyomda Kft. soha nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre. Önnek joga van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje személyes adatainak helyesbítését, valamint kérje személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Pannónia Nyomda Kft. vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

A Pannónia Nyomda Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az info@pannonianyomda.hu e-mail címen illetőleg a Pannónia Nyomda Kft. székhelyére (1139 Budapest, Frangepán u. 16.) címezve postai úton kérheti.

6. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Pannónia Nyomda Kft. álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.
A Pannónia Nyomda Kft. nem küld SPAM e-maileket. A Pannónia Nyomda Kft. nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.
A Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.
A Pannónia Nyomda Kft. honlapja lehetőséget nyújt Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.
Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott a Pannónia Nyomda Kft-től, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson.

7. Mennyi ideig tárolja a Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatait?

A Pannónia Nyomda Kft. az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Pannónia Nyomda Kft. az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük (pld. számlázás, hírlevélküldés, értesítés a munka elkészültéről), illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Pannónia Nyomda Kft. szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. A Pannónia Nyomda Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

8. Ad-e a Pannónia Nyomda Kft. linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

A Pannónia Nyomda Kft. azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Pannónia Nyomda Kfthez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Pannónia Nyomda Kft. amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Pannónia Nyomda Kft.-vel egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

9. Jogosult-e a Pannónia Nyomda Kft. megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

A Pannónia Nyomda Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

10. Hol találhatok további tájékoztatást a Pannónia Nyomda Kft. weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@pannonianyomda.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.
Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Pannónia Nyomda Kft. jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Pannónia Nyomda Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

10. Hogyan és miért használ a Pannónia Nyomda Kft. sütiket azaz ún. „cookie-kat” (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

A Pannónia Nyomda Kft. bizonyos esetekben igénybe veszi a sütiket, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. A sütik segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot, továbbá a honlapunkra történő belépést is megkönnyíti.
A Pannónia Nyomda Kft. a sütikből gyűjtött összes információt nem őrzi meg, ezek kizárólag addig őrződnek meg az Ön gépén, míg az Ön által használt böngésző a beállításoknak megfelelően le nem törli őket. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a sütik fentiek szerinti személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybe vételéhez.
Az Ön számítógépén elhelyezett sütik nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a sütikben foglalt információk már nem állnak a Pannónia Nyomda Kft. rendelkezésére.
A sütik el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a sütiket elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Pannónia Nyomda Kft.-hez tartozó weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.
Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített süti beállításokhoz.

11. Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Pannónia Nyomda Kft.-nek.
Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.
Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Pannónia Nyomda Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 16.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – az adatkezelés céljainak eléréséig illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Pannónia Nyomda Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.
Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Pannónia Nyomda Kft. a megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.
A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pannónia Nyomda Kft., 2016.10.05.